Tag - معاني اسماء مشتركه

حرف الذال

معنى اسم ذابر

ذابر اسم ذابر معنى اسم ذابر : من نظر فأحسَّ أو من فهم الخبر, العالم والعلامة، اسم مشترك ،يطلق علي...