معنى اسم خَلَاق

اسم خلاق

معنى اسم خَلاق : نصيب من الخير, وقيل فنان خلاق أي مبدع،

خلاق اسم مؤنث، خلاق اسم بنت،

وأصل الاسم عربي.

Leave a Reply