Category - حرف الحاء

معاني اسماء البنات بحرف الحاء من معاني اسماء البنات بحرف الحاء من معاني الاسماء ببوابة مركزي

حرف الحاء

معنى اسم حاتمة

اسم حاتمه معنى اسم حاتمة : قاطعة الشك باليقين قاضية، حاسمة، اسم حاتمه تسم مؤنث،اسم حاتمه سم بنت، وأصل الاسم عربي.